BRF Charlottendalshöjden 1

LOGGA IN

Trivselregler

Trivselregler

Skrivet av Christian Schneider2 februari, 2021
Trivselregler

Som medlem i vår förening ansvarar vi alla för vår boendemiljö – och ekonomi. Föreningen äger fastigheten och som boende har du köpt rätten att nyttja den. I ditt medlemsskap medföljer såklart gemenskap men också rättigheter och skyldigheter. Du har chans att påverka och då är det viktigt att du är uppdaterad kring de stadgar föreningen har, dessa finner du på hemsidan Enligt dem måste du;

 • Ha en bostadsrättsförsäkring som komplement till din hemförsäkring
 • Vårda din lägenhet och våra gemensamma utrymmen
 • Betala din avgift i tid

 

Som medlemmar och goda grannar:

 • undviker vi störande ljud, särskilt mellan kl 22.00-07:00
 • hjälps vi åt att hålla snyggt i gemensamma utrymmen och uthus
 • respekterar vi våra grannars uteplatser, och använder dem inte som genväg
 • tar vi ett extra tag med sopkvast och skyffel vid portarna när vädrets makter tar vid
 • ansvarar vi för att aska och fimpar från rökning plockas bort från gemensamma ytor
 • lånar vi trädgårdsredskap från soprummen då vi vill hjälpa till med föreningsträdgården
 • deltar vi i de regelbundna föreningsdagarna där vi snyggar till utomhusmiljön och umgås

 

Rent och trivsamt

Våra soprum används bara för hushållsavfall och matavfall, där man till matavfallet använder särskilda papperspåsar enligt anvisningar. Övrig återvinning sker i närliggande stationer och miljöfarligt avfall lämnas vid miljöstationer.

Elgrillar är tillåtna på balkonger och kolgrill får användas på uteplatser. Håll koll på vind och grannar!

 

Säkerhet

 • Alla trapphus skall vara tomma från saker som kan fatta eld och vara i vägen för utrymning. Detta enligt brandmyndighetens anvisningar.
 • All el som behöver åtgärdas ska göras av behörig elfirma och rapporteras till styrelsen
 • Vitvaruinstallation ska göras av behörig installatör
 • Ingen bilkörning på innergårdarna
 • Lämna inte ut portkoden i onödan
 • Balkonglådor ska hänga på insidan av balkongräcket

 

Allmän Skötsel

Vi har externa leverantörer för trapphusstädning, och snöröjning av parkering/gångvägar,. Vi uppmuntrar såklart alla till att själva bidra till underhåll av våra gemensamma ytor, en lista på vad man kan hjälpa till med finns på hemsidan.

 

Bra att veta

Inglasning av balkong / Uteplats utförs efter kontakt med styrelsen enligt föreningens bygglov.
Du som har uteplats med insynsskydd ansvarar för att dessa hålls snygga och hela.
Gästparkeringen är endast till för gäster. Parkeringsplatser finns att hyra. Kontakta Gunilla Jonsson (info@charlottendalshojden.se) tel 0722 522488 för korttidshyrning.
I varje trapp finns en anslagstavla där aktuell information tas upp samt viktiga kontaktuppgifter
Vi är medlemmar i och representeras i en samfällighet tillsammans med villor, radhus och Värmdö Bostäder, hemsida charlottendalshöjdensshf.se.

Lämna ett svar

crossmenu